• Gestructureerd
 • Creatief
 • Doelgericht
 • Alle niveaus
 • Flexibel
 • Persoonlijk
  contact
 • Doorzettingsvermogen
 • Analytisch
 • Koersbepalend

Wat klanten zeggen

Tevredenheidsscore van 4,4 uit 5 punten!

Met veel plezier en enthousiasme werken wij voor onze klanten. We zijn trotst op hun positieve reacties en de hoge score voor onze dienstverlening.

Dick Schoof, covoorzitter Cyber Security Raad (CSR), Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid:
“Als covoorzitter van de Raad wil ik je hartelijk bedanken voor drie jaar met veel resultaat. De CSR staat goed op de agenda. Jouw werk was en is daarin belangrijk.”

Patricia Zorko, directeur Cybersecurity, Ministerie van Veiligheid en Justitie:
“Betrokken en gedreven, voelt aan wat belangrijk is op bestuurlijk niveau. Goede kennis van het cyber- en veiligheidsdomein. Prima resultaat en prettige samenwerking, ook met de Eenheid Communicatie.”

Marcel Krom, CIO PostNL, voorzitter CIO Platform Nederland:
“Als lid van de CSR heb ik regelmatig samengewerkt met Martin. Consequent, helder, bereikbaar en ondersteunend om te komen tot communicatie die bijdraagt aan het doel van de CSR: een cyber veilig Nederland!”

Peter van Hofweegen, oprichter-directeur ITvitae:
"ITvitae is geweldig op weg geholpen met haar websiteteksten door Turnaround Communicatie. Martin voelde onze organisatie goed aan en sloeg direct de goede toon aan. We kunnen hem van harte aanbevelen."

Sebastian Reyn, projectdirecteur Interdepartementaal project Verkenningen (ministerie van Defensie):
"Turnaround Communicatie heeft in opdracht en onder regie van de projectdirectie een professioneel product geleverd. De samenwerking verliep plezierig en Turnaround werkte sterk klantgericht. De vormgeving van ons eindrapport was goed verzorgd. De scenariofilm die wij met behulp van Turnaround hebben gemaakt, was -en is- een hit en is veelvuldig gebruikt binnen en buiten Nederland."

Jan Tuinder, commissaris van Politie, Nationale Politie:
"Drie toonaangevende opleidingsorganisaties in het veiligheidsdomein. Ieder met een eigen doelgroep, eigen producten, een eigen cultuur en een eigen gezicht. Met een nadrukkelijke wil om samen te werken. Op een nieuw terrein: multidisciplinaire crisisbeheersing. Dit keer voor een gezamenlijke doelgroep, met gedeelde producten, vanuit een nieuwe cultuur en met een nieuw en herkenbaar gezicht. Het onwrikbare vertrouwen in de kracht van samenwerken vormde een stevige basis. Een uitgekiend communicatieproces was onmisbaar om het fundament uit te bouwen. TC heeft dat proces, samen met ons, vormgeven. Haarfijn aanvoelend wat haalbaar is in een complexe omgeving. Vakkundig adviserend over de mogelijkheden in beeldvorming. Creatief in het bedenken van marketingconcepten. Écht ondersteunend in de feitelijke communicatie. Zonder poeha, als partner, betrokken, energiek, betrouwbaar en met meer dan een glimlach. Gewoon samenwerken kan heel leuk zijn."

Sabrina Bijnsdorp, USAR.NL:
“Martin heeft mooie teksten geschreven, waarvan je de inhoud ‘voelt’.”

Vanessa Strijbosch, Kustwacht Nederland:
"Professioneel, vakkundig, betrouwbaar en daarbij ben je gewoon een leuk mens!"

KTZ Rob Hunnego, voorzitter Gezamenlijke Officierenverenigingen | MHB Defensie:
De samenwerking is door ons zeer positief ervaren. De begeleiding van Turnaround communicatie is professioneel en het contact is plezierig en persoonlijk. Binnen een kort tijdsbestek is een campagne neergezet met concrete resultaten. Afspraken worden goed nagekomen, besprekingen zijn effectief en er wordt tijdig en adequaat gereageerd op nieuwe ontwikkelingen en wensen van onze kant.

Gert-Jan Ludden, UMC Utrecht, Calamiteiten Hospitaal:
"Samenwerking en resultaat zijn goed tot zeer goed te noemen. Turnaround Communicatie levert prima op tijd, probeert de klant tevreden te stellen en checkt dit ook regelmatig. Slagvaardige aanpak."

Sjoerd Bloemsma, projectleider CENTREX CBRNE, Nationale Politie:
"Het is een zeer persoonlijk contact, waarbij het inlevingsvermogen in de klant, de omgeving en het probleem uiterst adequaat wordt opgepakt. Turnaround Communicatie heeft een proactieve instelling. De wijze van communicatie is betrokken en warm."

Niels Krijger, senior communicatieadviseur Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBB KL):
"Turnaround Communicatie is duidelijk een bureau dat veel ervaring heeft in het produceren van magazines; van conceptontwikkeling tot drukwerkbegeleiding. De gepleegde inspanning leidt tot volwassen producties. Wat mij als opdrachtgever vooral aanspreekt is de professionele en integere manier waarop Martin te werk gaan. Een korte briefing door de telefoon volstaat om hem op pad te sturen. Zelfstandig vindt hij zijn weg binnen onze organisatie en levert goede producten af. Altijd binnen de deadline. En als die eens in het gedrang komt, trekt hij tijdig aan de bel om te overleggen. Een aanrader!"

Commissaris van Politie Herman van Hijum, Projectmanager Referentiekader Regionaal Crisisplan:
"Als klant van het eerste uur heb ik de ontwikkelingen binnen Turnaround Communicatie van nabij meegemaakt. Het bureau is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een gewaardeerde partner voor het veiligheidsveld. De dadendrang, het resultaatgericht werken en de hoge kwaliteit heb ik altijd zeer gewaardeerd. Het team van Turnaround Communicatie stelt zich loyaal op en heeft tijdens ons project laten zien vol voor ons te willen gaan, vanuit een innerlijke gedrevenheid. De medewerkers waren altijd respectvol richting de projectteamleden, maar namen vanuit hun deskundigheid een eigen positie in, stelden zich op een prettige wijze positief kritisch op en gaven ongevraagd waardevolle adviezen. De plannen, teksten en adviezen waren altijd relevant en to the point. Een zakelijke relatie die kenmerken heeft van een vriendschappelijke relatie."

Charles van der Mee, hoofd Communicatie Commando DienstenCentra (CDC), ministerie van Defensie:
"We hebben nauw samengewerkt met Turnaround Communicatie bij het tot stand komen van artikelen en fotografie voor ons interne personeelsblad Pijler. Ook heeft Martin bijna een jaar het bladmanagement op zich genomen en als bladredacteur gefungeerd in verband met beperkte interne capaciteit. De samenwerking, inbreng en afstemming verloopt uitermate naar tevredenheid. Planning en afspraken worden nagekomen, en er is in de dienstverlening voldoende flexibiliteit aanwezig om onverwachte situaties ten aanzien van het aanleveren van artikelen of last-minute teksten op een goede manier op te lossen."

 

Richard Franken, directeur The Hague Security Delta:
Martin is een waardevolle adviseur op directieniveau, met gevoel voor bestuurlijke prioriteiten. Hij werkt gestructureerd en volgens een strategische aanpak. Een prettige collega om mee samen te werken.

Hans van Loon, oprichter-directeur Van Loon Cyber:
Het is prettig samenwerken met Turnaround Communicatie. Martin is stipt, houdt zich aan zijn afspraken en is zeer klantvriendelijk. De kwaliteit van zijn werk is ook uitstekend.

Bas Eenhoorn, Digicommissaris, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

“Ik heb je stevige en betrouwbare inzet zeer gewaardeerd. Met zoveel leden van de Cyber Security Raad met zo'n verschillende achtergrond, is het een behoorlijke opgave te werken aan een gezamenlijke ambitie. Daar heb je een overtuigende bijdrage aan geleverd.”

Gerben Klein Baltink, secretaris Cyber Security Raad:
"Positieve insteek. Grote betrokkenheid. Open en plezierig contact. Komt afspraken na. Daarnaast snelle reactie op nieuwe ontwikkelingen, resultaatgericht, hoge kwaliteit, prettige prijs-kwaliteitverhouding en rapporteert goed terug."

Jack Ruibing, projectleider/innovator WaterSave, veiligheidsregio Haaglanden:
"De wijze waarop jullie je in de schoenen maar ook in de huid van de klant hebben geplaatst alsof het jullie zelf aan ging en dit vanuit een authenticiteit, dus vanuit een natuurlijke intuïtie hebben aangevoeld, was zo inspirerend, verhelderend en vanzelfsprekend, dat een optimale score 5 ook als vanzelfsprekend door mij is ervaren."

Chantal de Niet, Manager Communicatie,
The Hague Security Delta:
Turnaround is een professionele partij met veel kennis en ervaring op strategisch en tactisch gebied, dat daarnaast ook zorgvuldig uitgevoerd wordt. Er wordt goed meegedacht, de materie wordt snel eigen gemaakt en wat met name opviel was de gestructureerdheid en zeer goede terugkoppeling. Onderling contact verliep erg soepel.

Herman Jonkmans MSc, Brandweer Nederland, landelijk projectleider Brandweer over morgen, en tevens sectormanager Expertise en Regie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland:
"Vanuit mijn rol als procestrekker voor de implementatie van de Strategische Reis Brandweer, ben ik nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het boek ‘De Brandweer Over Morgen’. Voor de productie van dit boek viel onze keuze op Turnaround Communicatie. Dit bureau garandeerde als enige dat het boek zou worden opgeleverd volgens de gestelde termijn, die vrij kort was. Turnaround Communicatie schreef de teksten op basis van drie lijvige interne documenten, interviewde relevante personen en verzorgde het concept en de vormgeving. Daarbij vond continue afstemming plaats met de Raad van Regionale Commandanten. Turnaround Communicatie ontwikkelde niet alleen het boek, maar bood ook ondersteuning bij de organisatie en promotie van het symposium. Het bureau kenmerkte zich in deze opdracht door veel flexibiliteit en voortvarendheid en snelheid. Al met al heb ik Turnaround Communicatie ervaren als een prettige en kundige samenwerkingspartner, gedreven met een open houding. Ik zou er zo weer mee samenwerken!"

Veiligheidsregio Flevoland:
"Heel fijn samengewerkt. Intensieve periode. Ook op onmogelijke momenten bereikbaar of snel terugbellend. Het contact was zeer goed."

Ariette Belgraver, hoofd Communicatie Defensie Materieel Organisatie (DMO):
"In het werk toont Turnaround Communicatie een grote zelfstandigheid: planningen en deadlines worden gehaald zonder enige tussenkomst of noodzakelijke controle. Het vergaren van de inhoud voor artikelen wordt op prudente wijze gehaald bij de laagste en hoogste niveaus binnen de organisatie, en worden geschreven conform de afgesproken schrijfstijl van de organisatie. De hoofdredacteur van ons organisatieblad was langdurig ziek, maar het proces moest door. Om die reden hebben we contact gezocht met Martin Bobeldijk van Turnaround Communicatie om in te springen. Wij kennen hem uit ons netwerk en weten van zijn affiniteit met Defensie; binnen kort tijd zat hij bij ons op kantoor. Martin is snel ingewerkt. Ook kent hij spoedig de (politieke) gevoeligheden die spelen binnen de DMO en weet hier adequaat mee om te gaan. Het is prettig met Martin samen te werken. Hij laat weten wat hij doet, waarom en is op korte termijn onderdeel van het netwerk binnen de organisatie, om zo als eerste aan informatie en nieuwtjes te komen."

Marco Meeuwissen, Kustwacht Nederland:
"Vlotte wijze van communiceren. Uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding. Opvallend was het vernieuwende aspect van ons jaarverslag. Dat werd op alle niveaus zo ervaren. De samenwerking was opvallend goed."

Jan Jelrik Oosterheert, UMC Utrecht / Kenniscentrum Zoönosen Midden-Nederland:
"Prima, professioneel en origineel."

Peter Glerum, adviseur en projectleider crisismanagement bij Glerum Consultancy:
"Turnaround Communicatie kent het veld van veiligheid en crisisbeheersing goed. Afspraken worden nagekomen en zij is in staat zich goed te verplaatsen in de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever. Turnaround Communicatie is echt een adviseur die meedenkt, de spiegel voorhoudt, zaken scherp maakt en zorgt dat je als opdrachtgever een stap verder komt."

Ton Bresser, zorgconsultant BerkelBorghConsult, Huisartsenpost Oost-Achterhoek:
Prettig en soepel contact. Opdrachtgever wordt uitstekend meegenomen in gedachtegang en ontwikkeling. Veel ideeën, uitwisseling en sparren. Bij het maken van een film worden onderdelen eerst voor review voorgelegd, voordat de eindmontage plaatsvindt. Turnaround Communicatie doet wat het zegt en zegt wat het doet. Afspraken worden goed nagekomen en er vindt regelmatig terugkoppeling plaats. De prijs-kwaliteitverhouding en het resultaat zijn goed.

Ir. Wim van Geloven, NFI:
"We stonden als NFI Academy voor de lastige taak om binnen een paar maanden een groot internationaal congres te organiseren. Vanwege de strakke deadline en de hoeveelheid werk die verzet moest worden, besloten we een groot deel van de organisatie extern neer te leggen. Ik heb respect voor de manier waarop Turnaround Communicatie bergen werk heeft verzet. Flexibel werd er ingespeeld op veranderde inzichten van het NFI die op ze afkwamen. Het resultaat: een prachtig internationaal congres waar iedereen zijn steentje aan heeft bijgedragen. Na het congres heeft Turnaround Communicatie ons geholpen bij het opstellen van een organisatiemodel om onze congrestak beter te organiseren. Het opgeleverde document geeft ons de handvatten die nodig zijn om congresgerelateerde verzoeken die op onze afdeling binnenkomen te beoordelen. Ik kijk terug op een fijne samenwerking met Turnaround Communicatie, met name de hands on mentaliteit en flexibiliteit waarmee zij ons in de voorbereiding naar ons congres terzijde hebben gestaan. Ze namen ons hiermee veel werk uit handen."

 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Prima, professioneel en origineel."

  Jan Jelrik Oosterheert portret 58x70
  Jan Jelrik Oosterheert UMC Utrecht, Kenniscentrum Zoönosen Midden-Nederland
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Professioneel, vakkundig, betrouwbaar en daarbij ben je gewoon een leuk mens!"

  Vanessa Strijbosch portret 70x70
  Vanessa Strijbosch Kustwacht Nederland
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Martin heeft mooie teksten geschreven, waarvan je de inhoud ‘voelt’."

  Sabrina van Bijnsdorp portret 70x70
  Sabrina Bijnsdorp USAR.NL
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "In kort tijdsbestek is een mediacampagne neergezet met concrete resultaten. Bedankt!"

  Rob Hunnego portret 70x70
  Kapitein-ter-zee Rob Hunnego voorzitter Gezamenlijke Officierenverenigingen | MHB, Defensie
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Als covoorzitter van de Raad wil ik je hartelijk bedanken voor drie jaar met veel resultaat. De CSR staat goed op de agenda. Jouw werk was en is daarin belangrijk."

  Dick Schoof portret 63x70
  Dick Schoof covoorzitter Cyber Security Raad (CSR) Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Als lid van de CSR heb ik regelmatig samengewerkt met Martin. Consequent, helder, bereikbaar en ondersteunend om te komen tot communicatie die bijdraagt aan het doel van de CSR: een cyber veilig Nederland!"

  Marcel Krom portret 55x70
  Marcel Krom CIO PostNL, voorzitter CIO Platform Nederland
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Betrokken en gedreven, voelt aan wat belangrijk is op bestuurlijk niveau. Goede kennis van het cyber- en veiligheidsdomein. Prima resultaat en prettige samenwerking, ook met de Eenheid Communicatie."

  Patricia Zorko portret 63x70
  Patricia Zorko directeur Cybersecurity, Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Ik heb je stevige en betrouwbare inzet zeer gewaardeerd. Met zoveel leden van de Cyber Security Raad met zo'n verschillende achtergrond, is het een behoorlijke opgave te werken aan een gezamenlijke ambitie. Daar heb je een overtuigende bijdrage aan geleverd."

  Bas Eenhoorn portret 70x70
  Bas Eenhoorn Digicommissaris, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Kruipt in de huid van de klant. Authentiek. Inspirerend. Optimale score van 5 punten is voor mij vanzelfsprekend."

  Jack Ruibing 70x70
  Jack Ruibing WaterSave Europe, Veiligheidsregio Haaglanden
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "Voelt haarfijn aan wat mogelijk is in een complexe omgeving. Creatief in marketingconcepten. Deskundig adviserend."

  Jan Tuinder portret 61x70
  Jan Tuinder Commissaris van Politie, Nationale Politie
 • TESTIMONIAL

  WAT ONZE TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN

  "De samenwerking verliep plezierig. Turnaround Communicatie werkt sterk klantgericht. De scenariofilm is een hit in binnen- en buitenland."

  Sebastian Reyn portret 58x70
  Sebastian Reyn projectdirecteur Defensie, Interdepartementaal project Verkenningen

Maak ook deel uit van onze tevreden klantenkring!

Bel ons voor een persoonlijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

207