• Route naar succes
    Goed beslagen ten ijs met communicatiestrategie

Strategie

Route naar succes

De politie werkt volgens strakke procedures. De brandweer heeft een aanvalsplan. Militaire eenheden doen ‘alles’ aan de hand van een operationeel plan. En de IT-wereld kent IT-beleidsplannen en implementatieplannen. Wij werken op dezelfde manier. Om succesvol te zijn, gaan we goed voorbereid aan de slag.

Succes komt nu eenmaal niet aanwaaien. Wij schrijven een gedegen strategie, waarin we de route uitstippelen naar het doel dat we samen met u willen bereiken. Hiervoor gebruiken we diverse communicatiestrategie-modellen.

Onze strategie sluit aan bij uw organisatiestrategie, -doelen en corporate story. Het gaat in op positionering, brengt stakeholders en hun motivaties in kaart, laat zien hoe we invloed kunnen uitoefenen en welke acties we gaan uitvoeren.

Het is het fundament onder alle communicatieactiviteiten. Om welke situatie het ook gaat, met een communicatiestrategie komt u goed beslagen ten ijs.

Het is de route naar succes.

 

Context

Hoe verhoudt het onderwerp zich ten opzichte van de bestaande situatie en omgeving.

Corporate story

Wat is de kern en betekenis van uw organisatie? Dat schrijven we op of nemen we mee in onze strategie.

Doel

Wat willen gezamenlijk bereiken. Intern of extern uw organanisatie.

Doelgroep

Op wie richten we ons en waarom? We verdiepen ons in de doelgroep om aan te sluiten.

Issue-analyse

Wat speelt er nog meer binnen of buiten uw organisatie dat invloed heeft op het onderwerp.

Stakeholderanalyse

We stemmen onze boodschap af op specifieke doelgroepen, functies en personen.

Netwerkanalyse

Hoe zijn doelgroepen en stakeholders met elkaar verbonden en wie is daarin belangrijk.

Drivers

Welk positief belang hebben stakeholders om het onderwerp te steunen.

Drempels

Welk belang hebben stakeholders om het onderwerp niet te steunen.

SWOT

Matrix van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen, met betrekking tot het onderwerp.

Kernboodschap

De kernboodschap die we willen uitdragen op basis van al het voorwerk.

Actie

We gaan over tot actie. In deze uitvoerende fase geven we advies en realiseren we concrete middelen.

Ook behoefte aan een strategische aanpak?

Maak kennis met onze aanpak die door onze klanten hoog wordt gewaardeerd!

187