• Motiverend leidinggeven
    Manager en Bladmanager

Management

Resultaatgericht en motiverend leidinggeven

Wij zijn inzetbaar als resultaatgerichte en enthousiasmerende leidinggevende binnen uw (project)organisatie. Ons profiel laat u zien welke sterke eigenschappen we daarvoor meebrengen.

Enerzijds hebben we uitgebreide ervaring als het gaat om samenwerken met CEO’s en bestuurders, expliciteren van behoeften, ontwikkelen van een communicatiestrategie en verantwoording afleggen over uitgevoerde activiteiten.
Anderzijds hebben wij uitgebreide ervaring in het motiveren van medewerkers, het gezamenlijk met elkaar optrekken en successen vieren.

Ook hebben wij uitgebreide ervaring op het gebied van personeelsmanagement, waaronder personeel aannemen, ontslag, functioneringsgesprekken en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

 

Op financieel gebied hebben we ervaring met budgetverantwoordelijkheid en het verantwoorden van financiële stromen.

Een ander soort managementfunctie is die van bladmanager. Wij hebben jarenlange ervaring met de productie van (personeels)magazines, jaarverslagen en andere communicatiemiddelen, inclusief het aansturen van redacteuren, fotografen, ontwerpers, campagnebureaus en drukkerijen.

Wij beheersen alle stappen van het proces en zorgen ervoor dat uw productie volgens planning op de (online) mat valt.

Motiverend

Waardering. Successen vieren. Medewerkers werken met plezier.

Persoonlijk

Open houding. Aandacht en interesse voor de persoon.

Aanjager

We gaan ervoor! Met elkaar.

Resultaatgericht

Niet alleen met elkaar mooie dingen doen, maar ook bereiken wat voor ogen staat.

Transparant

Inzicht in processen, werkwijzen, resultaat en financiën. Wij zijn aanspreekbaar op wat we doen.

Verantwoordelijk

We staan voor de organisatie, voor het team, voor wat we doen en voor wat we bereiken.

Een enthousiasmerende leidinggevende nodig?

Wij halen het beste uit uw mensen!

205