• Alle lijntjes
    hebben we
    in beeld

Kwaliteitscertificaat

Onafhankelijk getoetst door VPRA

De onafhankelijke kwaliteitscommissie van branchevereniging VPRA heeft Turnaround Communicatie getoetst op kwaliteit. Leidraad hiervoor is de BureauManagement Norm. Deze norm is gebaseerd op input en onderzoek van buitenlandse zusterverenigingen, en op de normen van de internationale vakvereniging PRCA. Bureaus die VPRA-gecertificeerd zijn voldoen aan de normen voor een goede operationele bedrijfsvoering, een hoog professionaliteitsniveau en goede kwaliteit van de dienstverlening.

De commissie heeft onder andere gekeken naar operationele aspecten van de bedrijfsvoering, het professionaliteitniveau, het management en de kwaliteit van de dienstverlening. Zo beschikt Turnaround Communicatie over een continue methode voor het plannen, managen en evalueren van programma's voor haar opdrachtgevers.

 

Turnaround Communicatie werkt planmatig en volgens een gestructureerde en gestandaardiseerde procesaanpak. Ook heeft Turnaround Communicatie haar processen, waaronder de financiële processen, vastgelegd. Er is een klachtenprocedure en verbeteringen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering. De gedragscode, anti-spamregelgeving en algemene voorwaarden zijn een onderdeel van de bedrijfsvoering.

De onafhankelijke commissie kent Turnaround Communicatie een ruime score toe, op basis van de omschreven criteria en de punten die daarbij horen.

Sinds april 2012 mag Turnaround Communicatie het VPRA-Q kwaliteitskeurmerk voeren.

Operationeel

Visie op ons werk, kwaliteit van dienstverlening, methoden en manier van werken positief bevonden.

Procesmatig

We werken planmatig en gestructureerd. Meten klanttevredenheid en trekken lessen.

Bedrijfsvoering

Offreren, factureren, financiële huishouding, klanttevredenheid; het voldoet ruimschoots aan de criteria.

Maak ook kennis met onze kwaliteit!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

213