Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Turnaround Communicatie en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Turnaround Communicatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Staat u niet vermeld of bent u van mening dat uw content ten onrechte is geplaatst?

Dan nodigen wij u uit hierover contact met ons op te nemen.

 

Foto’s: Turnaround Communicatie, Rapha Fotografie

Foto Dick Schoof, Patricia Zorko: NCTV/Sander Heezen

Foto Bas Eenhoorn, Sebastian Reyn: Rijksoverheid

Foto Jan Tuinder, CENS2: NFP, KRB

Foto diverse testimonials: LinkedIn

Video: ministerie van Defensie / Topsector Logistiek / OneLogistics, Nieuwspoort, USAR.NL, WaterSave / Veiligheidsregio Haagladen, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Met dank aan: Theater KAF, Mockamore Almere, gemeente Almere, Bataviawerf, Boskalis, gemeente Lelystad

208